Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

RE: start w przyszłość

21 października 2016

Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu

21 października 2016

Zjawisko/stopień zagrożenia: Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo lubelskie
Ważność: od godz. 16.00 dnia 21.10.2016 do godz. 16.00 22.10.2016 r.
Przebieg: Prognozuje sie wystąpienie opadów deszczu o natężeniu
umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 20 mm
do 30 mm, lokalnie 35 mm.
Prawdopodobieństwo wystapienia zjawiska(%): 90%

WCZK Lublin
Czytaj więcej o: Ostrzeżenie o intensywnych opadach deszczu
Powiększ zdjęcie

Finał etapu powiatowego IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

11 października 2016

     10 października 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie odbył się finał IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.
     Głównym celem olimpiady było poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjającej kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego prelekcję na temat współczesnych problemów zdrowia psychicznego wygłosił lek. med. Tomasz Pyter Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w SP ZOZ w Parczewie
     Dwunastu uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Parczewskiego: I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie, Liceum Ogólnokształcącego w Milanowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie pisało test wiedzy składajacy się z 25 pytań zamkniętych.

Tekst: Małgorzata Chilimoniuk Foto: Ewelina Rudkowska
Czytaj więcej o: Finał etapu powiatowego IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

6 października 2016

I. RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie w roku 2017 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 II. FINANSOWANIE
Dotacja z budżetu państwa w wysokości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Kwota dotacji ustalona dla powiatu parczewskiego na rok 2017 wynosi 60 725,88 zł. Dotacja przekazywana będzie na warunkach określonych w umowie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w 2017 r.

6 października 2016

1. Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe zdefiniowane w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w roku 2017.

2.W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych biorących udział w konkursie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w 2017 r.