Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA!!!

ZMIANA GODZIN PRACY

STAROSTWA POWIATOWEGO W PARCZEWIE

Starostwo Powiatowe od 1 stycznia 2017 r. będzie czynne:

Poniedziałek: 830-1700

Wtorek: 730-1530

Środa: 730-1530

Czwartek: 730-1530

Piątek: 730-1500

 

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Finał regionalny V edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

23 października 2017

W dniu 19 października 2017 roku w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie odbył się finał regionalny –V Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym- Ryki 2017.
Olimpiada adresowana była  do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: bialskiego, lubartowskiego, łukowskiego, ryckiego, parczewskiego i włodawskiego.  Głównym celem olimpiady było poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, a także  wiedzy o konieczności wzmacniania pozytywnego potencjału zdrowotnego w zakresie zdrowia psychicznego. Olimpiada składała  się z trzech etapów – szkolnego, powiatowego i finału regionalnego, którego organizatorem w bieżącym roku był Powiat Rycki.

Czytaj więcej o: Finał regionalny V edycji Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
Powiększ zdjęcie

Zespół ludowy „Jarzębina” z Paszenek w finale przeglądu teatrów wiejskich w Tarnogrodzie

17 października 2017

W dniach 13 – 15 października 2017 r. w Tarnogrodzie odbył się XXXIV Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej. W tym prestiżowym wydarzeniu już kilkakrotnie, reprezentując Lubelszczyznę, uczestniczyły zespoły ludowe z powiatu parczewskiego. To wielka radość dla samorządu oraz środowiska twórców i animatorów kultury Ziemi Parczewskiej, że zaangażowanie zespołów kultywujących tradycje śpiewacze i obrzędowe zyskuje uznanie w oczach komisji oceniających poziom i  profesjonalizm prezentacji teatralnych.

B.Sarnowska
Czytaj więcej o: Zespół ludowy „Jarzębina” z Paszenek w finale przeglądu teatrów wiejskich w Tarnogrodzie
Powiększ zdjęcie

Obchody Dnia Edukacji w Powiecie Parczewskim

17 października 2017

Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. W placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd Powiatu Parczewskiego 13 października odbyły się obchody Dnia Edukacji popularnie zwane Dniem Nauczyciela połączone z uroczystymi akademiami. Podczas spotkań zostały wręczone Nagrody Starosty Parczewskiego dla szczególnie wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli.  Wśród nauczycieli uhonorowanych Nagrodami Starosty byli pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie: Renata Nastaj – Dyrektor  i Agnieszka Kozioł, nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie: Beata Tryniecka – Dyrektor, Aneta Bryda i Bożena Prokopiuk. Nauczyciele nagrodzeni z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  w Parczewie to: Mirosław Kowalski – Dyrektor, Sylwia Budzyńska i Beata Dybała. W spotkaniach uczestniczyli: Adam Domański-wicestarosta, Janusz Zieliński-przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki , Anna Ignatowicz-kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Miłym akcentem uroczystości była obecność emerytowanych nauczycieli w I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie oraz przedstawiciele pracodawców współpracujących z ZSP w Parczewie.

Tekst: A.Ignatowicz, Fot. M.Wróblwska
Czytaj więcej o: Obchody Dnia Edukacji w Powiecie Parczewskim
Powiększ zdjęcie

Finał etapu powiatowego V Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

11 października 2017

10 października 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie odbył się etap powiatowy V Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym skierowanej do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego.
Celem olimpiady było poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego oraz wzrost świadomości  młodzieży w temacie zaburzeń psychicznych. Była to już piąta edycja olimpiady, zorganizowana we współpracy 6 powiatów z terenu województwa lubelskiego.  O godz. 10.00 test wiedzy etapu powiatowego pisali uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w powiatach: bialskim, lubartowskim, łukowskim, parczewskim, ryckim i włodawskim. 
W etapie powiatowym olimpiady udział wzięło 9 uczniów z 3 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego.

Tekst: M.Chilimoniuk, Fot. M.Mazur
Czytaj więcej o: Finał etapu powiatowego V Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym
Powiększ zdjęcie

Profilaktyka zdrowotna w powiecie parczewskim

9 października 2017

Samorząd Powiatu Parczewskiego w ramach akcji badań profilaktycznych pozwalających wykryć osteoporozę we wczesnym etapie jej rozwoju zorganizował bezpłatne badania dla mieszkańców Powiatu Parczewskiego. W dniach 4 i 6 października 2017 na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie Mobilne Centrum Diagnostyki Osteoporozy   wykonało ponad 160 badań profilaktycznych  w osteobusie na specjalistycznym sprzęcie diagnostycznym  kierunku osteoporozy, a także określić stopień jej zaawansowania oraz monitorować leczenie. Aż  u 82 osób wykryto  osteoporozę w mniejszym lub większym stopniu zaawansowania.

A.Ignatowicz
Czytaj więcej o: Profilaktyka zdrowotna w powiecie parczewskim

Zaproszenie do udziału w konkursie "Rolnik Lubelszczyzny"

3 października 2017

Zaproszenie na badania profilaktyczne

26 września 2017


    Zarząd Powiatu Parczewskiego zaprasza Mieszkańców Powiatu Parczewskiego na badania  w kierunku osteoporozy w ramach akcji badań profilaktycznych pozwalających wykryć osteoporozę we wczesnym etapie jej rozwoju . Badania wykonane zostaną w Parczewie oraz gminach Milanów, Siemień i Sosnowica.  

Harmonogram badań:  
25.09.2017 r.  i 26.09.2017 r.  - Siemień,  parking przy Urzędzie Gminy w Siemieniu
27.09.2017 r.  - Sosnowica, Parking przy GOK w Sosnowicy
03.10.2017 r. – Parczew - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie ul. Wojska Polskiego 1,
04.10.2017 r. - Milanów, Parking przy GOK w Milanowie
06.10.2017 r. - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie ul. Wojska Polskiego 1


Badania wykonywane będą w godz. od 9.00 do 16.00.

Czytaj więcej o: Zaproszenie na badania profilaktyczne
Powiększ zdjęcie

70 lat minęło…, czyli jak obchodziliśmy ,,urodziny” naszej szkoły

26 września 2017

Rok 2017  to rok jubileuszowy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie związany z obchodami siedemdziesięciolecia istnienia tej szkoły. Główne uroczystości jubileuszowe połączone z III Zjazdem Absolwentów odbyły się 17 czerwca 2017 roku. Jednak taki chlubny jubileusz to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla absolwentów, ale również dla obecnych uczniów oraz wszystkich osób związanych dzisiaj ze szkołą, dla których jest to znakomita okazja, by uświadomić sobie, że aktualnie to oni tworzą jej historię, dlatego powinni czuć się z nią związani, za nią odpowiedzialni, zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości jako jej absolwenci. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom społeczność szkolna urządziła niezwykłe ,,urodziny” swojej jubilatce, które odbyły się 25 września 2017 roku.

Tekst: A.Golonka, fot. M.Wróblewska
Czytaj więcej o: 70 lat minęło…, czyli jak obchodziliśmy ,,urodziny” naszej szkoły

Ogłoszenie ws. skierowania do konsultacji społecznej "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

22 września 2017

Na podstawie art. 32 ust.l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr YII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 201 lr. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864) Zarząd Powiatu w Parczewie uchwala, co następuje:

Czytaj więcej o: Ogłoszenie ws. skierowania do konsultacji społecznej "Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

20 września 2017
  1.  Przedmiot konsultacji:

Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".
Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych